Internationella Vänskapsdagar.

Internationella Vänskapsdagar.  Några bilder från start dagen. Gräsklippartaxi populärt.