KSNs årsmöte 2015

KSN höll sitt årsmöte den 15 mars 2015. Dagen började med en inspirationsdag om församlingen i framtiden. Lisa Fredlund talade om att vara en generationsöverskridande och missionell församling. Det var en härlig atmosfär och ett uppmuntrande och utmanade budskap. Ungdomar från Älvsbyn ledde de församlade i lovsång och Hermela sjöng ord som blev till en bön: "Ge oss mod att vänta in dig, våga gå om det är dags nu, du är med oss".

Efter en underbar förmiddagsstund gick de församlade på lunch och återträffades sedan för att uppta förhandlingarna. Tre ungdomar som varit på barnledarkonferensen "Jesus till barnen" berättade om sina upplevelser och tackade för möjligheten att få åka. Christer Johansson blev omvald till ordförande för Kristen Samverkan Nord. Styrelsen avtackade Berit Lundgren för hennes tjänst i styrelsen och välkomnade Marianne Jakobsson som ny styrelseledamot. Kristen Samverkan Nord går nu, med förväntan, in i ett nytt verksamhetsår. Stort tack till alla som engagerat sig på olika sätt i Kristen Samverkan Nord under det gångna året!

/Denise Danielsson