Nationaldags- bön på Klippan med ett 40-tal deltagare.