Christer Johansson ny ordförande för Kristen Samverkan Nord.

 

013-03-17 Kristen Samverkan Nord
har varit samlade till Årsmöte i Korskyrkan Älvsbyn. Här avtackas två avgående styrelseledamöter som var på plats av vice ordföranden Urban Johansson. Lämnar styrelsen gör Johan Nilsson samt Ted Nilsson ordförande fram till årsmötet. Även Fredrik Holmbom avgår från styrelsen. Harriet Gardebjörk
valdes till ny styrelseledamot.

Christer Johansson, Gammelstad valdes till ny ordförande.
Mer uppgifter kommer
efterhand att uppdateras
om olika val under "om oss"