Kristen Samverkan Nord

KSN är en regionorganisation som bildades december 1999, genom att HF.s Norrbotten- mission och den allmänt kallade övre Norrlands- missionen ÖM, gick samman. KSN har verksamhetsansvar för Ungdomsgårdarna i Arnemark och Södra Sunderbyn. Kristen Samverkan Nord ska på regionnivå verka för ökat samarbetet mellan de olika frikyrkoförsamlingarna och vårt uppdrag är att göra Jesus Kristus känd.